Cellular Beamหลังคาคลุมสนามกีฬา, รับสร้างโครงหลังคา Cellular Beam : เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.เข้าวัดหน้างาน ทำโครงหลังคาคลุมสนามฟุตซอล บริก… Read More


แปรงขวดน้ำดื่มและน้ำถัง20ลิตร, แปรงอุตสาหกรรม, โรงงานผลิตแปรงอุตสาหกรรม : เบส บรัช สี่พระยาแปรงขวดน้ำดื่มและน้ำถัง20ลิตร ใช้แ… Read More


แปรงขวดน้ำดื่มและน้ำถัง20ลิตร, แปรงอุตสาหกรรม, โรงงานผลิตแปรงอุตสาหกรรม : เบส บรัช สี่พระยาแปรงขวดน้ำดื่มและน้ำถัง20ลิตร ใช้แ… Read More


EVA Foam, Ethylene vinyl acetate,โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง บจก.EVA Foam ดูเพิ่มเติม ...clickEVA Foam (Ethylene vinyl acetate) หรือ เอทิลีนไวนิลแอซีเตด เรียกย่อว่า EVA เป็นพลาสติก ที่ใช้เ… Read More


EVA Foam, Ethylene vinyl acetate,โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง บจก.EVA Foam ดูเพิ่มเติม ...clickEVA Foam (Ethylene vinyl acetate) หรือ เอทิลีนไวนิลแอซีเตด เรียกย่อว่า EVA เป็นพลาสติก ที่ใช้เ… Read More